Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za sudjelovanje u Popisu poljoprivrede 2020. godine u svojstvu popisivača

Popis poljoprivrede 2020. godine provest će se na području Republike Hrvatske u vremenu od 14. rujna do 14. listopada 2020.

Popisivači su neposredni izvršitelji Popisa koji prikupljaju podatke od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava unosom podataka u elektronički popisni obrazac…

 

Više detalja u povezanoj dokumentaciji…

Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za sudjelovanje u Poposu poljoprivrede 2020. godine u svojstvu popisivača.pdf

Obavijest o izmjeni načina prometovanja ulicama Hrvatskih branitelja, Ivana Devića Harambaše, Ruševac i Požećevac

Obavještavamo vas da će se u skladu s Prometno-tehničkim projektom, uz prethodno dobivene suglasnosti od strane Županijske uprave za ceste Zadarske županije i MUP-a PU Zadarske, uspostaviti prometna regulacija tako da će se u ulici Hrvatskih branitelja, ulici Ivana Devića Harambaše, dijelu ulice Ruševac i dijelu ulice Požećevac uspostaviti jednosmjerni promet.

Dio ulice Hrvatskih branitelja označit će se za parkiranje vozila, čiju naplatu ne planiramo uvesti ove godine.

Planirano uvođenje nove regulacije predviđeno je za 11.svibnja 2020.godine.

UPUTE U VEZI S IZDAVANJEM PROPUSNICA

Mještani s prebivalištem u Općini Sukošan mogu se kretati samo unutar Općine Sukošan, uz pridržavanje svih propisanih mjera opreza (socijalnog distanciranja, ne zadržavanja na javnim prostorima…).

Za potrebe odlaska liječniku izvan mjesta prebivališta obratite se svom liječniku opće prakse koji će vam izdati propusnicu.

Svi oni koji putuju izvan mjesta prebivališta na posao (izvan područja Općine Sukošan) trebaju imati potvrdu poslodavca.

Stožer civilne zaštite Općine Sukošan izdavat će propusnice radnim danom od 08:00 do 14:00, subotom i nedjeljom od 08:00 do 12:00 za slučajeve iz točke II.) e., – iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština.

Za izdavanje propusnice, isključivo za slučajeve gore navedene točke II.)e., zahtjeve uputiti Stožeru civilne zaštite Općine Sukošan na e-mail: opcina-sukosan@zd.t-com.hr a za sve koji nemaju mogučnost korištenja elektroničke pošte, nazvati na broj 023/393-250 ili 098/9817-363.

Potrebni podatci za izdavanje propusnice: Ime i prezime, adresa, oib, telefon, razlog zahtjeva, adresa i mjesto gdje se putuje, i za koje vrijeme se traži propusnica

Zahtjevi koji se podnesu putem e-maila, dostavljati će se istim putem a svi koji nemaju tu mogućnost, obavezno kontaktirati Stožer putem telefona zbog dogovora isporuke propusnice.

ODLUKA O MJERAMA SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VIRUSA COVID-19 NA PODRUČJU OPĆINE SUKOŠAN

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Sukošan, te podizanja spremnosti svih službi koje su pod direktnom ili indirektnom ingerencijom Općine Sukošan nalažem:

 • na području Općine Sukošan počevši od 17.ožujka 2020. godine do opoziva, odgađaju se sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja i treninzi, kulturne priredbe i predstave i ostali javni skupovi,
 • od 17.ožujka 2020.godine do opoziva, privremeno se ograničava rad trgovina i trgovačkih centara do 18 sati uz obvezno pridržavanje svih protuepidemijskih mjera donesenih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
 • od 17.ožujka 2020.godine do opoziva, privremeno se obustavlja rad ugostiteljskih objekata svih kategorija, noćnih klubova, uz izuzetak usluge proizvodnje i dostave hrane, uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera donesenih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
 • od 17.ožujka 2020.godine do opoziva, privremeno se obustavlja rad uslužnih djelatnosti (frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri i drugih) u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima,
 • Jedinstveni upravni odjel Općine Sukošan te ustanove kojih je osnivač Općina Sukošan, kao i trgovačka društva koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Sukošan, te Turistička zajednica Općine Sukošan do daljnjega će ograničiti izravan rad sa strankama, a kontakt će biti moguć putem telefona, pošte ili putem e-maila.
 • ravnateljima ustanova kojima je osnivač Općina Sukošan posebno predškolskog odgoja te direktorima tvrtki kojima je Općina Sukošan vlasnik ili suvlasnik, nalaže se da djelatnike koje se ovih dana vračaju s godišnjih odmora, a ponajprije onih koji su ga proveli u inozemstvu, da preventivno radnike ne vraćaju odmah na posao, najmanje pet radnih dana.
 • ravnateljici Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ kojem je osnivač Općina Sukošan nalaže se privremena obustava održavanja redovitog programa. Svakodnevno će se u navedenom periodu osigurati dežurstvo za djecu čiji roditelji nisu u mogućnosti zbog svojih radnih obveza brinuti o njima.
 • nalaže se Komunalnom poduzeću „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. koja upravlja gradskim grobljima, da izda preporuku mještanima o obavljanju pokopa pokojnika u krugu obitelji, a mještane se moli da uvaže tu preporuku.
 • privremeno se ograničavaju odlasci na službeni put službenika općinske uprave Općine Sukošan, a ustanovama i tvrtkama u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Sukošan također se nalaže da ograniče odlaske svojih zaposlenika na službeni put,
 • službenici općinske uprave Općine Sukošan, te zaposlenici općinskih ustanova u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Sukošan dužni su pridržavati se preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliske kontakte s osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta, provjetravanja radnog prostora te isto preporučiti mještanima odnosno strankama s kojima su u komunikaciji.

 

II.

Preporučuje se mještanima Općine Sukošan da što manje koriste usluge ambulante opće medicine i stomatološke ambulante Općine Sukošan radi očuvanja integriteta medicinskog sustava i nepotrebnog izlaganja sebe  drugih opasnostima prenošenja zaraze, a svoje liječnike mogu kontaktirati putem telefona. elektroničke pošte ili interneta.

Mole se svi mještani Općine Sukošan da prate obavijesti nacionalnih, županijskih i gradskih stožera civilne zaštite, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kao i Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije, kao i da se pridržavaju  uputa i preporuka koji se izdaju. Također se mole građani da do daljnjeg ograniče svoje kretanje i da bez prijeke potrebe ne putuju izvan Općine Sukošan i Zadarske županije, a pogotovo ne u inozemstvo.

Pozivaju se mještani Općine Sukošan, koju su u proteklih 14 dana boravili u inozemstvu iz poslovnih ili privatnih razloga, ili u virusom zahvaćenim zonama, da postupe savjesno i odgovorno te da se u skladu s preporukama struke telefonskim putem jave dežurnom epidemiologu Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije na telefon 098/ 33 27 65 ili na službu 112.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, o objavit će se na službenim stranicama Općine Sukošan, ustanova i tvrtki kojima je Općina Sukošan osnivač ili suosnivač, na oglasnoj ploči Općine Sukošan, te na oglasnim pločama općinskih ustanova.

 

Klasa: 022-05/20-01/02
Ur.broj: 2198/03-1/1-20-1
Sukošan,  16. ožujka 2020. godine

 

Općinski načelnik
Ante Martinac

 

Odluka o mjerama sprječavanja širenja Virusa Covid-19 – PDF datoteka

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna UPU komunalno servisne zone “Golo brdo”

Provodi se javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja komunalno-servisne zone “Golo brdo”.

Javna rasprava trajat će od 17. do 26. veljače 2020. godine.

Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna UPU moguć je u prostorijama Općine Sukošan, Hrvatskih branitelja 14.

Detaljnije pogledajte u prilogu:

Informacija o javnoj raspravi

Upute za izradu prijedloga Proračuna i Financijskog plana korisnika Proračuna za 2020-2022.

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08,136/12 i 15/15, Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te ih dostavili svim županijama, gradovima i općinama kako bi se na temelju istih izradile upute za izradu proračuna jedinice i dostavile ih svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.

Upravni odjel općine ovim Uputama, a na temelju poznatih veličina, pokazatelja i metodologije izrade proračuna i financijskih planova , predlaže polazne veličine i rokove za izradu financijskog plana korisnika te prijedloga proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Rokovi i metodologija za izradu prijedloga proračuna utvrđeni su Zakonom o proračunu. Pri izradi prijedloga proračuna/financijskih planova potrebno je koristiti i odredbe podzakonskih akata: Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu,( izmjene računskog plana su na snazi od 1.siječnja 2017.) Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te osobito Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora.

Detaljnije u povezanoj dokumentaciji…

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2020. godinu

Općina Sukošan objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2020. godinu.

Detalji poziva dostupni su u povezanoj dokumentaciji…

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2020. godinu

Natječaj za potporu učencima i studentima 2019/2020.

Općina Sukošan oglasila je Natječaj za dodjelu potpora učenicima i studentima s područja Općine Sukošan u školskoj godini 2019/2020.

Pravo na financijsku potporu imaju redoviti učenici srednjih škola, studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI SREDNJIH ŠKOLA:

 1. da su državljani Republike Hrvatske,
 2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
 3. da su redoviti učenici srednje škole i to:

– redoviti učenici prvog razreda s postignutim općim uspjehom u osmom razredu osnovne škole  najmanje 4,50,

– redoviti učenici viših razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu najmanje 4,00,

STUDENTI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA:

 1. da su državljani Republike Hrvatske,
 2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
 3. da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:

– redoviti studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednjem razredu srednje škole najmanje 4,0 ,

– redoviti  studenti viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,5.

Više informacija u ovom dokumentu.

Skip to content