Obavijest o sufinanciranju udžbenika

Temeljem odluke Općinskog načelnika Općin Sukošan pravo na novčanu pomoć za nabavu udžbenika ostvaruju roditelji ili skrbnici učenika ako kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • da je roditelju/skrbniku učenika u 2018. godini odobren dječji doplatak od strane nadležnih državnih tijela i to za djecu kojoj se udžbenici sufinanciraju ovom Odlukom;
  • da roditelji/skrbnici kao i učenici imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
  • da su učenici na redovnom školovanju,
  • da ne ostvaruju isto pravo po drugoj osnovi.

Zahtjev za novčanu pomoć na propisanom obrascu sa dokazima o ostvarivanju prava na novčanu pomoć dostavlja se Općini Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan, poštom ili osobno u pisarnicu.
Obrazac zahtjeva roditelji mogu preuzeti u Općini Sukošan , te na web stranici Općine Sukošan.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva radi ostvarivanje prava na novčanu pomoć u kupnji udžbenika je 15. listopada 2018. godine.

Povezana dokumentacija:

OTVOREN PRVI LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 2 “ULAGANJA U RAZVOJ I ODRŽIVOST POLJOPRIVREDE PODRUČJA”

Poštovani članovi LAG-a “Laura”,

ovim putem Vas obavještavamo kako je LAG “Laura” danas objavila prvi LAG natječaj za provedbu Mjere 2 “Ulaganja u razvoj i održivost poljoprivrede područja” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji “Laura” za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 781.494,00 kuna gdje iznos potpore po projektu iznosi 111.642,00 kuna, s intenzitetom potpore 100%. Natječaj je namijenjen malim poljoprivrednim gospodarstvima koja imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a “Laura”

Podnošenje prijava na natječaj traje od 25.04. do 25.05. 2018. godine.

Podsjećamo prihvatljivi Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

Na natječaj se mogu prijaviti mala poljoprivredna gospodarstva koja su organizacijskih oblika:

  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
  • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
  • trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači vlasnici javnopravna tijela),
  • zadruga registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Stručna služba LAG-a održati će informativnu radionicu za sve potencijalne prijavitelje koja će se održati 23.04. (ponedjeljak) u Benkovcu u prostorijama Gradske knjižnice (Šetalište kneza Branimira 46) s početkom u 19:00 sati

Natječajnu dokumentacija i sve informacije vezane za Natječaj možete preuzeti na poveznici: http://www.lag-laura.hr/lag-natjecaj/.

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2018. godinu

Zadarska županija 16. ožujka 2018. godine objavila je Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2018. godinu

Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Zadarske županije i dostupan je na ovom linku.

Krajnji rok za predaju zahtjev  je 4. svibnja 2018. godine.

Prethodno savjetovanje – Nacrt prijedloga dokumentacije za nadmetanje za izgradnju Dječjeg vrtića u Gorici

Savjetovanje s javnošću; Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sukošan

Općina Sukošan objavljuje Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sukošan te poziva javnost da se uključi u izradu općeg akta.

Savjetovanje s javnošću provest će se u trajanju od 10 dana u razdoblju od 15. siječnja do 25. siječnja 2018. godine.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08) te članka 47. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan”, broj 4/09, 02/13, 03/13) , načelnik Općine Sukošan dana 15. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sukošan

Na temelju Mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, KLASA: 351-04/17-01/105, URBROJ: 2198/1-07/2-17-2, od 8. prosinca 2017. godine , za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sukošan potrebno je provesti postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Plana.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Plana provodi Općina Sukošan u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.

* * *

Ova Odluka u cijelosti je dostupna na ovoj poveznici.