Odluka o raspodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini

Navedenom Odlukom od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade  dodijeljena su financijska sredstva prijaviteljima na Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini, sukladno Odluci o raspisivanju i provedbi Javnog poziva općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivostima prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini.

Općina Sukošan prijavila se na Javni poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade te su joj dodijeljena sredstva u iznosu od 220.000,00 kuna. Dana 31. ožujka 2022. godine načelnik Ante Martinac s Državnom tajnicom Zeljkom Josić potpisao je Ugovor o dodjeli financijskih sredstava. Navedena sredstva biti će iskorištena isključivo kao potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti sukladno uvjetima Poziva. Sukladno članku 4. Ugovora svi roditelji biti će oslobođeni od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića Zlatna lučica Sukošan za mjesec svibanj 2022. godine.

Skip to content