Kao tijelo lokalne jedinice, Općina Sukošan obvezna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu lokaciju opcina-sukosan.hr.

Status usklađenosti

Mrežna lokacija opcina-sukosan.hr je u većem dijelu usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Mrežna lokacija opcina-sukosan.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

  • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati.

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Sukošan će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja mrežne lokacije opcina-sukosan.hr u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.

U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije opcina-sukosan.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 24. srpnja 2020. (ažurirana 1. travnja 2022.), sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranje pristupačnosti provele su osobe s različitim vrstama invaliditeta koje su napredni korisnici informacijske tehnologije.

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10, Apple OS X, Apple iOS, Apple iPad OS, Google Chrome, Mozilla Firecox, MS Win10, Mozilla Firefox, Google Chrome, iPhoneXS iOS Safari.

Dodatno su testiranja tijekom travnja 2022. godine izvršene na testnim verzijama operativnog sustava Ubuntu te Windows 11.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije opcina-sukosan.hr korisnici mogu uputiti Općini Sukošan putem uobičajenih kontakata.

Općinu Sukošan moguće je kontaktirati:

  • e-poštom: opcina-sukosan@zd.t-com.hr
  • telefonom: 023/393-250
  • poštom:  Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 023/393-283 ili putem elektroničke pošte: opcina-sukosan@zd.t-com.hr.

Skip to content