Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan

Općina Sukošan donijela je odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan. Odluka je donesena temeljem prethodno pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sukošan izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostorom uređenju.

Detaljnije pronađite u povezanoj dokumentaciji…

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sukošan

There are no documents at this time.

Skip to content