Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanja u tijeku

Trenutno nema aktivnih savjetovanja u tijeku.

Završena savjetovanja

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kontroli njihova razmnožavanja i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama izvan njihovog prirodnog staništa

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sukošan

Nacrt odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2021. godini

Nacrt Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Sukošan

Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova u 2020. godinu

Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza

Nacrt prijedloga dokumentacije za nadmetanje – Uređenje dijela obalnog pojasa u Sukošanu

Nacrt prijedloga dokumentacije za nadmetanje – Tržnica na malo

Nacrt strategije za osobe s invaliditetom Općine Sukošan 2018-2020.

Nacrt prijedloga dokumentacije za Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Sukošan

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Sukošan za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Nacrt prijedloga dokumentacije za nadmetanje za rekonstrukciju poslovne zgrade – Tržnica na malo

Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sukošan

Skip to content