Odluka o financiranju kupnje dodatnog nastavnog materijala učenicima osnovnih škola s područja Općine Sukošan za školsku 2021/2022. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Sukošan (Službeni glasnik Općine Sukošan“ broj 05/09,02/13,03/13,01/18,09/20,02/21)) Općinski načelnik Općine Sukošan dana 07.srpnja 2021. godine donosi

ODLUKU
o financiranju kupnje dodatnog nastavnog materijala učenicima osnovnih škola s područja Općine Sukošan za školsku 2021/2022. godine

Članak 1.

Općina Sukošan će u cijelosti financirati nabavu dodatnog nastavnog materijala (radne bilježnice, zbirke zadataka i sl.), za školsku 2021/2022. godinu učenicima osnovnih škola  s područja Općine Sukošan koji su upisani u Osnovnu školu „Sukošan“, Područnu školu „Debeljak“ i Područnu školu „Gorica“ Osnovne škole „Galovac“ i Osnovne škole Sveti Filip i Jakov.

Članak 2.

Roditelji ne trebaju kupovati dodatni nastavni materijal jer će učenici iste besplatno dobiti u svojoj školi.

Roditeljima koji su kupili dodatni nastavni materijal, novac će biti vraćen.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sukošan“.

 

KLASA: 602-02/21-01/01
URBROJ: 2198/03-1/1-21-1
Sukošan, 07. srpnja 2021.godine

Općinski načelnik
Ante Martinac

Konačni rezultati za izbor članova Općinskog vijeća i izbor općinskog načelnika Općine Sukošan

Rezultati izbora općinskog načelnika, Vijeća i članove Mjesnih odbora Debeljak, Glavica, Gorica i Sukošan

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova mjesnih odbora Općine Sukošan

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE SUKOŠAN

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sukošan

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA MJESNIH ODBORA OPĆINE SUKOŠAN

Listu možete preuzeti na poveznici niže:

Kandidacijske liste za izbor članova mjesnih odbora

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za provođenje Lokalnih izbora 2021.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sukošan donijelo je dana 27. travnja Rješenje o određivanju biračkih mjesta za provođenje Lokalnih izbora 2021..

Na području Općine Sukošan određuju se pet biračkih mjesta;

  1. biračko mjesto – Osnovna škola Sukošan,
  2. biračko mjesto – Osnovna škola Sukošan,
  3. biračko mjesto – Osnovna škola Debeljak,
  4. biračko mjesto – Osnovna škola Gorica, te
  5. biračko mjesto – Mjesni odbor Glavica.

Sve objave povezane s Lokalnim izborima 2021. možete pronaći niže…

Obavijest o podnošenju prijedloga kandidacijskih lista za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prijedloga kandidatura za izbor općinskih načelnika te prijedlog za kandidacijskih lista za izbor članova mjesnih odbora

OBAVIJEST O PODNOŠENJU PRIJEDLOGA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, PRIJEDLOGA KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKIH NAČELNIKA TE PRIJEDLOG ZA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA MJESNIH ODBORA

koji će se održati 16. svibnja 2021.g.

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prijedlozi kandidatura za izbor općinskih načelnika, i prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova mjesnih odbora moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanja izbora (članak 21. stavak l . Zakona o lokalnim izborima), dakle, najkasnije do 29. travnja 2021. do 24:00 sata.

Zbog epidemioloških razloga (pandemija COVID 19) prije predaje prijedloga kandidacijske liste i kandidatura potrebno se najaviti Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Sukošan i to telefonski na broj 091/574-5976 ( Andrea Šalić, predsjednica povjerenstva), 097/721-3384 (Hrvoje Šimičević, potpredsjednik povjerenstva) odnosno na e-mail adresu: oip.sukosan@izbori.hr.

Općinsko izborno povjerenstvo dežurno je vikendom u vremenskom periodu od 09.00 sati do 13.00 sati.

Dežurstvo Općinskog izbornog povjerenstva Općine Sukošan od dana 26.travnja 2021.g. do 29.travnja 2021.g.:

  • 26. travnja 2021.g. do 28.travnja 2021.g. – od 17.00 sati do 20.00 sati
  • 29.travnja 2021.g. – od 17.00 sati do 24.00 sati

Sjedište Općinskog izbornog povjerenstva Općine Sukošan je na adresi Trg mladeži 3, 23206 Sukošan.

 

Sukošanu, 23. travnja 2021.

 

Predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva Općine Sukošan
Andrea Šalić

Objava biračima

Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 5. i članka 6. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

  • Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
  • Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike.

Obavještavaju se birači da mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača putem poveznice Ministarstva pravosuđa i uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/.

Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar  birača mogu se podnositi do srijede 5. svibnja 2021. godine u nadležnim upravnim tijelima koja vode registar birača u županijama, odnosno u Gradu Zagrebu, prema mjestu prebivališta, u radno vrijeme nadležnog upravnog tijela.

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina odnosno pripadnici hrvatskog naroda, koji će do dana održavanja izbora napuniti 18 godina da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim upravnim tijelom zaključno do srijede 5. svibnja 2021. godine.

Na dan izbora birači se ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti.  Iznimno, samo birači koji nisu upisani u registar birača, prilikom izdavanja potvrde za glasovanje na dan izbora, mogu se izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Na lokalnim izborima mogu glasovati samo birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i samo u mjestu svog prebivališta te koji imaju važeću osobnu iskaznicu.

Napominje se da se osobne iskaznice koje su istekle nakon 11. ožujka 2020. godine, kada je donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, smatraju važećima pa će birači, kojima je osobna iskaznica istekla počevši od 11. ožujka 2020. godine, biti u popisu birača.

Birači za koje se, prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasovanje koju izdaju nadležna upravna tijela koja vode registar birača u županijama, odnosno u Gradu Zagrebu prema mjestu prebivališta birača.

Sve povezane objave u svezi Lokalnih izbora 2021. možete pronaći u dokumentima objavljenim na stranicama Općine Sukošan na ovoj poveznici.

Ostale (vanjske) poveznice;

Skip to content