Pravo na financijsku potporu imaju redoviti učenici srednjih škola, studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • UČENICI SREDNJIH ŠKOLA:
  1. da su državljani Republike Hrvatske,
  2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
  3. da su redoviti učenici srednje škole i to:

– redoviti učenici prvog razreda s postignutim općim uspjehom u osmom razredu osnovne škole  najmanje 4,50,
– redoviti učenici viših razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu najmanje 4,00,

 • STUDENTI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA:
  1. da su državljani Republike Hrvatske,
  2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
  3. da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:

– redoviti studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednjem razredu srednje škole najmanje 4,0 ,
– redoviti  studenti viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,5.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA:

 • OVJERENI PRIJEPIS SVJEDODŽBE IZ PRETHODNOG RAZREDA,
 • POTVRDA ŠKOLE O UPISU U ŠKOLSKU GODINU 2021/2022,
 • UVJERENJE O PREBIVALIŠTU I PRESLIKA DOMOVNICE.

ZA STUDENTE:

 • POTVRDA O PROSJEKU OCJENA IZ PRETHODNE GODINE,
 • POTVRDA O UPISU U ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU
 • UVJERENJE O PREBIVALIŠTU I PRESLIKA DOMOVNICE

 

Prijave sa svom dokumentacijom slati na adresu Općina Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan, najkasnije do  04. listopada 2021. godine.

Nepotpune prijave i prijave poslane izvan roka neće se razmatrati.

U Sukošanu, 10. rujna 2021. godine

NAČELNIK:
Ante Martinac

Preuzimanje dokumenta

Skip to content