Važne obavijesti i priopćenja

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

Predmet javnog natječaja je dodjela dozvola na pomorskom dobru na području Općine Sukošan. Mikrolokacije, djelatnosti i početni iznos godišnje naknade za obavljanje djelatnosti predviđenih na pojedinim lokacijama za koje se raspisuje ovaj natječaj, dostupni su u dokumentu natječaja u povezanoj dokumentaciji koju možete preuzeti. Dozvole za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru izdaju se na rok […]

Skip to content