Važne obavijesti i priopćenja

Upute za izradu prijedloga Proračuna i Financijskog plana korisnika Proračuna za 2020-2022.

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08,136/12 i 15/15, Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te ih dostavili svim županijama, gradovima i općinama kako bi se na temelju istih izradile upute za izradu proračuna jedinice i dostavile ih svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima. Upravni odjel općine […]

Pogledaj sve obavijesti