Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

Predmet javnog natječaja je dodjela dozvola na pomorskom dobru na području Općine Sukošan. Mikrolokacije, djelatnosti i početni iznos godišnje naknade za obavljanje djelatnosti predviđenih na pojedinim lokacijama za koje se raspisuje ovaj natječaj, dostupni su u dokumentu natječaja u povezanoj dokumentaciji koju možete preuzeti.

Dozvole za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru izdaju se na rok od dvije godine.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru Općine Sukošan.

Ponuditelj koji podnosi ponudu na natječaj za davanje dozvole na pomorskom dobru mora biti registriran za djelatnost za koju podnosi ponudu na natječaj. Na javnom natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji je koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2024. godinu

Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Sukošan za 2023. godinu su javne potrebe u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi.

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Sukošan su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Sukošan kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Općina Sukošan će u Program javnih potreba za 2023. godinu uvrstiti:

U području kulture

 • Programi ustanova, organizacija i udruga u kulturi koje obavljaju poslove od interesa za Općinu Sukošan,
 • Programi u glazbeno-scenskoj, kazališno-scenskoj i plesnoj djelatnosti,
 • Izložbeni i ostali programi u likovnoj djelatnosti,
 • Programi knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi te ostali programi u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti,
 • Kulturno-animacijski programi u knjižarskoj djelatnosti
 • Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
 • Znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture,
 • Programi njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog, folklornog) na području Općine Sukošan.

U području sporta

1. poticanje i promicanje sporta,
2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
3. djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice,
4. sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
5. sportsko rekreacijske aktivnosti građana,
6. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
7. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih objekata značajnih za Općinu Sukošan.

U području socijalne skrbi

 • Programi i aktivnosti udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata, hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata , te ostalih udruga proizišlih iz Domovinskog rata,
 • Aktivnosti usmjerene za pomoć starim i nemoćnim osobama, hendikepiranim osobama,
 • Programi i aktivnosti za djecu, mlade i umirovljenike.

Detaljnije informacije doznajte u povezanim dokumentima…

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2024. godinu

Obavijest o provedbi terenskog istraživanja

U sljedećih mjesec dana agencija Ipsos d.o.o. provodit će terensko istraživanje na području Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja u sklopu projekta „Razvoj širokopojasne infrastrukture na području Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja“.

Cilj istraživanja dobiti je uvid u korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije dviju ciljnih skupina:

 • osoba starijih od 65 godina,
 • te osoba u dobi od 18 do 35 godina.

Istraživanje se provodi putem osobnog intervjua, tj. metodom lice u lice. Anketa će trajati maksimalno 10-tak minuta.

Ukoliko pripadate jednoj od ovih ciljanih skupina molimo vas da se odazovete na istraživanje ako vas kontaktira netko od suradnika agencije Ipsos.

Također, ukoliko želite sudjelovati, možete se javiti direktno agenciji Ipsos na besplatni broj telefona 0800 333 343 putem kojeg ćete moći dogovoriti termin sastanka s anketarom koji vama najbolje odgovara.

Nadamo se što većem odazivu na sudjelovanje u istraživanju u ovom projektu koji je od velike važnosti za naše područje.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan

Provodi se ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna PPUO Sukošan trajati ce osam dana i to od 25. rujna 2023. godine do 4. listopada 2023. godine. Ponovna javna rasprava provodi se b o g prihvaćenih mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi tako da nova rješenja utječu na promjenu granica građevinskog područja i na vlasničke odnose.

Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna PPUO Sukošan moći će se izvršiti za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave svakog radnog dana od 8,30 – 14,30 sati u prostorijama Doma mladeži u Sukošanu.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga izmjena i dopuna PPUO Sukošan održat će se dana 26. rujna 2023. godine u 11,00 sati, u Domu mladeži u Sukošanu.

Detaljnije pročitajte u povezanoj dokumentaciji…

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan

Natječaj za dodjelu potpora učenicima i studentima s područja općine sukošan u školskoj godini 2023/2024.godini

Pravo na financijsku potporu imaju redoviti učenici srednjih škola, studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

I. UČENICI SREDNJIH ŠKOLA:

 1. da su državljani Republike Hrvatske,
 2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
 3. da su redoviti učenici srednje škole i to:
  • redoviti učenici prvog razreda s postignutim općim uspjehom u osmom razredu osnovne škole  najmanje 4,50,
  • redoviti učenici viših razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu najmanje 4,00,

II. STUDENTI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA:

 1. da su državljani Republike Hrvatske,
 2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
 3. da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:
  • redoviti studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednjem razredu srednje škole najmanje 4,0 ,
  • redoviti  studenti viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,5.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 •  ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA:
 • OVJERENI PRIJEPIS SVJEDODŽBE IZ PRETHODNOG RAZREDA,
 • POTVRDA ŠKOLE O UPISU U ŠKOLSKU GODINU 2023/2024,
 • UVJERENJE O PREBIVALIŠTU I PRESLIKA DOMOVNICE.

 ZA STUDENTE

 • POTVRDA O PROSJEKU OCJENA IZ PRETHODNE GODINE,
 • POTVRDA O UPISU U AKADEMSKU 2023/2024. GODINU
 • UVJERENJE O PREBIVALIŠTU I PRESLIKA DOMOVNICE

Prijave sa svom dokumentacijom slati na adresu Općina Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan, najkasnije do  04. listopada 2023. godine.

Nepotpune prijave i prijave poslane izvan roka neće se razmatrati.

U Sukošanu, 04. rujna 2023.godine

NAČELNIK
Ante Martinac

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Općine Sukošan

Pozivaju se fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Sukošan.

Javna priznanja Općine Sukošan dodjeljuju se za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, odgoja, naobrazbe, kulture, umjetnosti, športa, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi, prostornog uređenja i zaštite okoliša i svih drugih područja društvenog života.

Javna priznanja Općine Sukošan su:

 • Proglašenje počasnim građaninom Općine Sukošan
  • Počasnim građaninom mogu se proglasiti osobe koje su se istakle naročitim zaslugama od šireg interesa.
 • Nagrada Općine Sukošan za životno djelo
  • Ova nagrada može se dodijeliti samo pojedincu.
  • Nagrada se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario tijekom svog radnog vijeka i koje u određenoj oblasti društvenog života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Općine Sukošan.
 • Zahvalnica Općine Sukošan
  • Ova nagrada može se dodijeliti pojedincu, pravnim osobama, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama.
  • Nagrada se dodjeljuje za ostvarenja postignuta u proteklom razdoblju.
 • Grb Općine Sukošan
  • Grb Općine Sukošan može se dodijeliti pojedincu, pravnim osobama, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama.
  • Nagrada se dodjeljuje za ostvarenja postignuta u proteklom razdoblju.

Nagrade će se dodijeliti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sukošan u povodu Dana Općine, 18.rujna.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pisanom obliku s obrazloženjem na sljedeću adresu:

Općina Sukošan
Hrvatskih branitelja 14
23206 Sukošan

i to zaključno s danom  04. rujna 2023. godine.

Poziv na javnu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan

Provodi se javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan.

Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna PPUO Sukošan trajat će 30 (trideset) dana i to od 03. srpnja 2023. godine do 03. kolovoza 2023.godine.

Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna PPUO Sukošan moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8,30 – 14,30 sati u prostorijama Doma mladeži u Sukošanu.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga izmjena i dopuna PPUO Sukošan održat će se dana 10. srpnja 2023. godine u 11,00 sati u Domu mladeži u Sukošanu.

Više doznajte u povezanoj dokumentaciji…

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sukošan

Obavijest o prekidu prijema ponuda za kupnju nekretnina

Na temelju javno provedenog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sukošan, objavljenog u Zadarskom listu 23. svibnja 2023. godine i na službenim internetskim stranicama Općine Sukošan, izvršeno je javno otvaranje prispjelih ponuda dana 07.06.2023.godine, u prostorijama prodavatelja, s početkom u 12,00 sati.

Komisija za prodaju nekretnina je dana 9. lipnja 2023. godine izvršila pregled i ocjenu pristiglih ponuda te su utvrđene najpovoljnije ponude za kupnju svih nekretnina čija je prodaja objavljena na javnom natječaju. Na temelju prijedloga Komisije za prodaju nekretnina Općinsko vijeće Općine Sukošan donijet će odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja.

Zbog činjenice da su utvrđene najpovoljnije ponude za kupnju svih nekretnina koje su bile predmet natječaja prekida se prijam eventualnih budućih ponuda za kupnju predmetnih nekretnina.

Načelnik
Ante Martinac

Povezana dokumentacija:

Obavijest – prekid prijema ponuda

Skip to content