Obavijest o provedbi terenskog istraživanja

U sljedećih mjesec dana agencija Ipsos d.o.o. provodit će terensko istraživanje na području Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja u sklopu projekta „Razvoj širokopojasne infrastrukture na području Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja“.

Cilj istraživanja dobiti je uvid u korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije dviju ciljnih skupina:

 • osoba starijih od 65 godina,
 • te osoba u dobi od 18 do 35 godina.

Istraživanje se provodi putem osobnog intervjua, tj. metodom lice u lice. Anketa će trajati maksimalno 10-tak minuta.

Ukoliko pripadate jednoj od ovih ciljanih skupina molimo vas da se odazovete na istraživanje ako vas kontaktira netko od suradnika agencije Ipsos.

Također, ukoliko želite sudjelovati, možete se javiti direktno agenciji Ipsos na besplatni broj telefona 0800 333 343 putem kojeg ćete moći dogovoriti termin sastanka s anketarom koji vama najbolje odgovara.

Nadamo se što većem odazivu na sudjelovanje u istraživanju u ovom projektu koji je od velike važnosti za naše područje.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan

Provodi se ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna PPUO Sukošan trajati ce osam dana i to od 25. rujna 2023. godine do 4. listopada 2023. godine. Ponovna javna rasprava provodi se b o g prihvaćenih mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi tako da nova rješenja utječu na promjenu granica građevinskog područja i na vlasničke odnose.

Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna PPUO Sukošan moći će se izvršiti za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave svakog radnog dana od 8,30 – 14,30 sati u prostorijama Doma mladeži u Sukošanu.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga izmjena i dopuna PPUO Sukošan održat će se dana 26. rujna 2023. godine u 11,00 sati, u Domu mladeži u Sukošanu.

Detaljnije pročitajte u povezanoj dokumentaciji…

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan

Natječaj za dodjelu potpora učenicima i studentima s područja općine sukošan u školskoj godini 2023/2024.godini

Pravo na financijsku potporu imaju redoviti učenici srednjih škola, studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

I. UČENICI SREDNJIH ŠKOLA:

 1. da su državljani Republike Hrvatske,
 2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
 3. da su redoviti učenici srednje škole i to:
  • redoviti učenici prvog razreda s postignutim općim uspjehom u osmom razredu osnovne škole  najmanje 4,50,
  • redoviti učenici viših razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu najmanje 4,00,

II. STUDENTI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA:

 1. da su državljani Republike Hrvatske,
 2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
 3. da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:
  • redoviti studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednjem razredu srednje škole najmanje 4,0 ,
  • redoviti  studenti viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,5.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 •  ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA:
 • OVJERENI PRIJEPIS SVJEDODŽBE IZ PRETHODNOG RAZREDA,
 • POTVRDA ŠKOLE O UPISU U ŠKOLSKU GODINU 2023/2024,
 • UVJERENJE O PREBIVALIŠTU I PRESLIKA DOMOVNICE.

 ZA STUDENTE

 • POTVRDA O PROSJEKU OCJENA IZ PRETHODNE GODINE,
 • POTVRDA O UPISU U AKADEMSKU 2023/2024. GODINU
 • UVJERENJE O PREBIVALIŠTU I PRESLIKA DOMOVNICE

Prijave sa svom dokumentacijom slati na adresu Općina Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan, najkasnije do  04. listopada 2023. godine.

Nepotpune prijave i prijave poslane izvan roka neće se razmatrati.

U Sukošanu, 04. rujna 2023.godine

NAČELNIK
Ante Martinac

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Općine Sukošan

Pozivaju se fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Sukošan.

Javna priznanja Općine Sukošan dodjeljuju se za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, odgoja, naobrazbe, kulture, umjetnosti, športa, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi, prostornog uređenja i zaštite okoliša i svih drugih područja društvenog života.

Javna priznanja Općine Sukošan su:

 • Proglašenje počasnim građaninom Općine Sukošan
  • Počasnim građaninom mogu se proglasiti osobe koje su se istakle naročitim zaslugama od šireg interesa.
 • Nagrada Općine Sukošan za životno djelo
  • Ova nagrada može se dodijeliti samo pojedincu.
  • Nagrada se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario tijekom svog radnog vijeka i koje u određenoj oblasti društvenog života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Općine Sukošan.
 • Zahvalnica Općine Sukošan
  • Ova nagrada može se dodijeliti pojedincu, pravnim osobama, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama.
  • Nagrada se dodjeljuje za ostvarenja postignuta u proteklom razdoblju.
 • Grb Općine Sukošan
  • Grb Općine Sukošan može se dodijeliti pojedincu, pravnim osobama, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama.
  • Nagrada se dodjeljuje za ostvarenja postignuta u proteklom razdoblju.

Nagrade će se dodijeliti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sukošan u povodu Dana Općine, 18.rujna.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pisanom obliku s obrazloženjem na sljedeću adresu:

Općina Sukošan
Hrvatskih branitelja 14
23206 Sukošan

i to zaključno s danom  04. rujna 2023. godine.

Poziv na javnu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan

Provodi se javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan.

Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna PPUO Sukošan trajat će 30 (trideset) dana i to od 03. srpnja 2023. godine do 03. kolovoza 2023.godine.

Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna PPUO Sukošan moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8,30 – 14,30 sati u prostorijama Doma mladeži u Sukošanu.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga izmjena i dopuna PPUO Sukošan održat će se dana 10. srpnja 2023. godine u 11,00 sati u Domu mladeži u Sukošanu.

Više doznajte u povezanoj dokumentaciji…

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sukošan

Obavijest o prekidu prijema ponuda za kupnju nekretnina

Na temelju javno provedenog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sukošan, objavljenog u Zadarskom listu 23. svibnja 2023. godine i na službenim internetskim stranicama Općine Sukošan, izvršeno je javno otvaranje prispjelih ponuda dana 07.06.2023.godine, u prostorijama prodavatelja, s početkom u 12,00 sati.

Komisija za prodaju nekretnina je dana 9. lipnja 2023. godine izvršila pregled i ocjenu pristiglih ponuda te su utvrđene najpovoljnije ponude za kupnju svih nekretnina čija je prodaja objavljena na javnom natječaju. Na temelju prijedloga Komisije za prodaju nekretnina Općinsko vijeće Općine Sukošan donijet će odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja.

Zbog činjenice da su utvrđene najpovoljnije ponude za kupnju svih nekretnina koje su bile predmet natječaja prekida se prijam eventualnih budućih ponuda za kupnju predmetnih nekretnina.

Načelnik
Ante Martinac

Povezana dokumentacija:

Obavijest – prekid prijema ponuda

Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manina i članova vijeća u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

U skladu s odredbom Članka 24. stavka 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manina (Narodne novine br. 155/02., 47/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 80/10. i 93/11. – Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske), raspisuju se izbori za jednog predstavnika nacionalne manjine.

Na razini Zadarske županije:

 • za bošnjačku nacionalnu manjinu,
 • za mađarsku nacionalnu manjinu,
 • za njemačku nacionalnu manjinu,
 • za slovensku nacionalnu manjinu,
 • za talijansku nacionalnu maninu.

Zahtjevi za upis, dopunu, promjenu ili ispravak podataka upisanih u registar birača i zahtjevi za pregled svojih podataka upisanih u registar birača podnose se Zadarskoj županiji, Upravnom odjelu za opću upravu do 26.04.2023.g.:

 1. Registar birača Zadar, J.J. Strossmayera 20, Zadar, tel. 350-124, 350-172,
 2. Registar birača Benkovac, Trg domovinske zahvalnosti 5, Benkovac, tel. 681-440,
 3. Registar birača Biograd na Moru, Kralja Tvrtka 1, Biograd na Moru, tel. 501-202, 383-379,
 4. Registar birača Gračac, Park Sv. Jurja 1, Gračac, tel. 773-833, 773-025,
 5. Registar birača Obrovac, Stjepana Radića 41, Obrovac, tel. 689-217,
 6. Registar birača Pag, Bana J.Jelačića 8, Pag, tel. 611-292,

Radno vrijeme sa strankama radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8,00-14,00

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina, a posebno oni koji će napuniti 18 godina do dana održavanja izbora, da se izjasne o nacionalnoj pripadnosti.  Izjavu o nacionalnoj pripadnosti ili ispravak upisanog podatka daje se usmeno na zapisnik, neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno ili putem sustava e-Građani.

Rok do kojeg građani mogu podnositi zahtjeve za upis, dopunu ili ispravak podataka u registru istječe 26.04.2023.g.

Birači se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave RH objavljen je popis upravnih tijela za vođenje registra birača

https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/

birači mogu provjeriti svoje podatke upisane u registar birača.

 

Ostali materijali dostupni su u niže navedenim prilozima:

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sukošan

Provodi se javna rasprava o Prijedlogu  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan.

Javna rasprava o Prijedlogu  izmjena i dopuna PPUO Sukošan trajat će 30 (trideset )dana i to od 05. travnja 2023. godine do 05. svibnja 2023.godine.

Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna PPUO Sukošan moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8,30 – 14,30 sati u prostorijama Doma mladeži u Sukošanu.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga izmjena i dopuna PPUO Sukošan održat će se dana 19. travnja 2023. godine u 11,00 sati u Domu mladeži u Sukošanu.

Više informacija u povezanoj dokumentaciji…

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sukošan

Upute za izradu prijedloga Proračuna i Financijskog plana korisnika Proračuna za 2023-2025.

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08,136/12 i 15/15, Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te ih dostavili svim županijama, gradovima i općinama kako bi se na temelju istih izradile upute za izradu proračuna jedinice i dostavile ih svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.

Upravni odjel općine ovim Uputama, a na temelju poznatih veličina, pokazatelja i metodologije izrade proračuna i financijskih planova , predlaže polazne veličine i rokove za izradu financijskog plana korisnika te prijedloga proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Rokovi i metodologija za izradu prijedloga proračuna utvrđeni su Zakonom o proračunu. Pri izradi prijedloga proračuna/financijskih planova potrebno je koristiti i odredbe podzakonskih akata: Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu,( izmjene računskog plana su na snazi od 1.siječnja 2017.) Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te osobito Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora.

Više informacija u povezanoj dokumentaciji…

Upute za izradu prijedloga Proračuna i Financijskog plana korisnika Proračuna za 2023.-2025.

Skip to content