Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

Predmet javnog natječaja je dodjela dozvola na pomorskom dobru na području Općine Sukošan. Mikrolokacije, djelatnosti i početni iznos godišnje naknade za obavljanje djelatnosti predviđenih na pojedinim lokacijama za koje se raspisuje ovaj natječaj, dostupni su u dokumentu natječaja u povezanoj dokumentaciji koju možete preuzeti.

Dozvole za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru izdaju se na rok od dvije godine.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru Općine Sukošan.

Ponuditelj koji podnosi ponudu na natječaj za davanje dozvole na pomorskom dobru mora biti registriran za djelatnost za koju podnosi ponudu na natječaj. Na javnom natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji je koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru.

Skip to content