Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Općine osnivaju se mjesni odbori.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik mjesnog odbora. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

 

Mjesni odbor Sukošan

Marko Baričić, HDZ –  Predsjednik

Nino Keran; HDZ

Ante Drobnak, HDZ

Andrija Smolić, HDZ

Josip Rogoznica, HDZ

Romeo Torbarina, HDZ

Martin Rogoznica, SDP

Branimir Vlah, SDP

 

Mjesni odbor Debeljak

Josip Smolić, HDZ – Predsjednik

Roko Pavić, HDZ

Jakov Torbarina, HDZ

Tomislav Strenja, HDZ

Ante Dražić, HDZ

Petar Smolić, SDP

Mladen Dražić, SDP

 

Mjesni odbor Gorica

Joso Perić, HDZ – Predsjednik

Milenko Banić, HDZ

Stipe Mitrović, HDZ

Boris Banić, HDZ

Marin Ninčević, HDZ

Jurica Ikić, HDZ

Mario Perić, HDZ

 

Mjesni odbor Glavica

Ivica Števanja, HDZ – Predsjednik

Božo Števanja, HDZ

Ivan Stevanja, HDZ

Ante Števanja, HDZ

Roko Števanja, HDZ

Skip to content