Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Općine osnivaju se mjesni odbori.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik mjesnog odbora. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

 

Mjesni odbor Sukošan

Nino Keran, HDZ – Predsjednik

Hrvoje Dražić, HDZ

Ante Drobnak, HDZ

Andrija Smolić, HDZ

Ante Nadinić, HDZ

Domagoj Oljica, HDZ

Romeo Torbarina, HDZ

Martina Dijan, HDZ

Josip Pavić, HDZ

 

Mjesni odbor Debeljak

Marin Pavić, HDZ – Predsjednik

Filip Dražić, HDZ

Ivan Peričić, HDZ

Kristijan Dražić, HDZ

Kristina Smolić Ročak, HNS

Karlo Torbarina, HNS

Juro Martinić Perne, HNS

 

Mjesni odbor Gorica

Milenko Banić, HDZ – Predsjednik

Marin Perić

Ivan Bučić

Tomislav Batur

Jure Banić

Stipe Mitrović

Ante Ikić

 

Mjesni odbor Glavica

Ivica Števanja, HDZ – Predsjednik

Ivica Stevanja

Bore Dević

Davor Števanja

Ante Števanja

Skip to content