Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Općine osnivaju se mjesni odbori.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik mjesnog odbora. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

 

Mjesni odbor Sukošan

Predsjednik: Tomislav Gašparović

 

Mjesni odbor Debeljak

Predsjednik: Josip Smolić

 

Mjesni odbor Gorica

Predsjednik: Miroslav Dražina

 

Mjesni odbor Glavica

Predsjednik: Ante Števanja