Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sukošan (u daljnjem tekstu: Program) izložen je na javni uvid u zgradi Općine Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan, u trajanju od 09. prosinca 2020. do 23 prosinca 2020., svakog radnog dana u trajanju od 09:00 do 14:00 sati. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem može se pregledati i na mrežnim stranicama Općine Sukošan: www.opcina-sukosan.hr .

Na izloženi prijedlog Programa zainteresirane osobe mogu dati prigovore najkasnije do isteka roka javnog uvida. O podnesenim prigovorima odlučiti će Općinsko vijeće Općine Sukošan u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnicu Općine Sukošan, osobno ili putem pošte na adresu: Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan.

Prigovor na prijedlog Programa koji nije dostavljen u određenom roku ili nije čitko napisan, neće se uzeti u razmatranje.

 

Više informacija u povezanoj dokumentaciji:

Obavijest o javnom uvidu u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Skip to content