Provodi se javna rasprava o Prijedlogu  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan.

Javna rasprava o Prijedlogu  izmjena i dopuna PPUO Sukošan trajat će 30 (trideset )dana i to od 05. travnja 2023. godine do 05. svibnja 2023.godine.

Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna PPUO Sukošan moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8,30 – 14,30 sati u prostorijama Doma mladeži u Sukošanu.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga izmjena i dopuna PPUO Sukošan održat će se dana 19. travnja 2023. godine u 11,00 sati u Domu mladeži u Sukošanu.

Više informacija u povezanoj dokumentaciji…

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sukošan

Skip to content