Pravo na naknadu za troškove stanovanja utvrđeno je novim Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22) .

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade, u visini 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade. Iznos zajamčene minimalne naknade, sukladno Zakonu, utvrđuje Centar za socijalnu skrb rješenjem. Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta.

Iznos zajamčene minimalne naknade određuje se u propisanom postotku od osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Osnovica na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade iznosi 1.000 kuna i određuje se jednom godišnje.

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi  ukoliko ostvarujete pravo dužni ste podnijeti zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja te uz isti priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • preslika rješenja Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
  • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i članova kućanstva,
  • preslika računa troškova stanovanja,
  • preslika kartice računa na koji će se izvršiti isplata ili potvrda FINE o otvaranju posebnog računa za ovršenika*.

Više informacija doznajte u povezanoj dokumentaciji;

Skip to content