Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Sukošan za 2023. godinu su javne potrebe u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi.

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Sukošan su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Sukošan kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Više informacija doznajte u povezanoj dokumentaciji;

Skip to content