Pravo na financijsku potporu imaju redoviti učenici srednjih škola, studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

I. učenici srednjih škola:

  1. da su državljani Republike Hrvatske,
  2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
  3. da su redoviti učenici  srednje škole  i to:
  • redoviti učenici prvog razreda s postignutim općim uspjehom u osmom razredu osnovne škole  najmanje 4,50,
  • redoviti učenici viših razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu najmanje 4,00,

II. studenti preddiplomskih i diplomskih studija:

  1. da su državljani Republike Hrvatske,
  2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
  3. da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:
  • redoviti studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednjem razredu srednje škole najmanje 4,0,
  • redoviti  studenti viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,5.

Potrebna dokumentacija:

za učenike srednjih škola:
-ovjereni prijepis svjedodžbe iz prethodnog razreda,
-potvrda škole o upisu u školsku godinu 2022/2023,
-uvjerenje o prebivalištu i preslika domovnice.

za studente:
-potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne godine,
-potvrda o upisu u školsku 2022/2023. godinu,
-uvjerenje o prebivalištu i preslika domovnice.

Prijave sa svom dokumentacijom slati na adresu Općina Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan, najkasnije do  04. listopada 2022. godine.

Nepotpune prijave i prijave poslane izvan roka neće se razmatrati.

Potrebnu

U Sukošanu, 05. rujna 2022. godine

NAČELNIK:
Ante Martinac

Skip to content