Općina Sukošan dana 19. listopada 2020. godine objavljuje javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi,sportu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2021. godinu.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Sukošan za 2021. godinu su javne potrebe u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi.

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Sukošan su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Sukošan kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom. Općina Sukošan će u Program javnih potreba za 2021. godinu uvrstiti:

  • u području kulture,
  • u području športa,
  • u području socijalne skrbi.

Više informacija u povezanoj dokumentaciji…

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2021. godinu

Skip to content