Pravo na financijsku potporu imaju redoviti učenici srednjih škola, studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI SREDNJIH ŠKOLA:

  1. da su državljani Republike Hrvatske,
  2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
  3. da su redoviti učenici srednje škole i to:

– redoviti učenici prvog razreda s postignutim općim uspjehom u osmom razredu osnovne škole  najmanje 4,50,

– redoviti učenici viših razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu najmanje 4,00,

 

STUDENTI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA:

  1. da su državljani Republike Hrvatske,
  2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
  3. da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:

–redoviti studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednjem razredu srednje škole najmanje 4,0 ,

–redoviti  studenti viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,5.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA:

-OVJERENI PRIJEPIS SVJEDODŽBE IZ PRETHODNOG RAZREDA,

-POTVRDA ŠKOLE O UPISU U ŠKOLSKU GODINU 2020/2021.GODINU,

-UVJERENJE O PREBIVALIŠTU I PRESLIKA DOMOVNICE.

 

ZA STUDENTE

-POTVRDA O PROSJEKU OCJENA IZ PRETHODNE GODINE,

-POTVRDA O UPISU U ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

UVJERENJE O PREBIVALIŠTU I PRESLIKA DOMOVNICE

 

Prijave sa svom dokumentacijom slati na adresu Općina Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan, najkasnije do  02. listopada 2020. godine.

 

Nepotpune prijave i prijave poslane izvan roka neće se razmatrati.

 

U Sukošanu, 08. rujna 2020. godine

NAČELNIK:
Ante Martinac

Skip to content