U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Sukošan, te podizanja spremnosti svih službi koje su pod direktnom ili indirektnom ingerencijom Općine Sukošan nalažem:

  • na području Općine Sukošan počevši od 17.ožujka 2020. godine do opoziva, odgađaju se sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja i treninzi, kulturne priredbe i predstave i ostali javni skupovi,
  • od 17.ožujka 2020.godine do opoziva, privremeno se ograničava rad trgovina i trgovačkih centara do 18 sati uz obvezno pridržavanje svih protuepidemijskih mjera donesenih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
  • od 17.ožujka 2020.godine do opoziva, privremeno se obustavlja rad ugostiteljskih objekata svih kategorija, noćnih klubova, uz izuzetak usluge proizvodnje i dostave hrane, uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera donesenih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
  • od 17.ožujka 2020.godine do opoziva, privremeno se obustavlja rad uslužnih djelatnosti (frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri i drugih) u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima,
  • Jedinstveni upravni odjel Općine Sukošan te ustanove kojih je osnivač Općina Sukošan, kao i trgovačka društva koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Sukošan, te Turistička zajednica Općine Sukošan do daljnjega će ograničiti izravan rad sa strankama, a kontakt će biti moguć putem telefona, pošte ili putem e-maila.
  • ravnateljima ustanova kojima je osnivač Općina Sukošan posebno predškolskog odgoja te direktorima tvrtki kojima je Općina Sukošan vlasnik ili suvlasnik, nalaže se da djelatnike koje se ovih dana vračaju s godišnjih odmora, a ponajprije onih koji su ga proveli u inozemstvu, da preventivno radnike ne vraćaju odmah na posao, najmanje pet radnih dana.
  • ravnateljici Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ kojem je osnivač Općina Sukošan nalaže se privremena obustava održavanja redovitog programa. Svakodnevno će se u navedenom periodu osigurati dežurstvo za djecu čiji roditelji nisu u mogućnosti zbog svojih radnih obveza brinuti o njima.
  • nalaže se Komunalnom poduzeću „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o. koja upravlja gradskim grobljima, da izda preporuku mještanima o obavljanju pokopa pokojnika u krugu obitelji, a mještane se moli da uvaže tu preporuku.
  • privremeno se ograničavaju odlasci na službeni put službenika općinske uprave Općine Sukošan, a ustanovama i tvrtkama u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Sukošan također se nalaže da ograniče odlaske svojih zaposlenika na službeni put,
  • službenici općinske uprave Općine Sukošan, te zaposlenici općinskih ustanova u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Sukošan dužni su pridržavati se preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliske kontakte s osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta, provjetravanja radnog prostora te isto preporučiti mještanima odnosno strankama s kojima su u komunikaciji.

 

II.

Preporučuje se mještanima Općine Sukošan da što manje koriste usluge ambulante opće medicine i stomatološke ambulante Općine Sukošan radi očuvanja integriteta medicinskog sustava i nepotrebnog izlaganja sebe  drugih opasnostima prenošenja zaraze, a svoje liječnike mogu kontaktirati putem telefona. elektroničke pošte ili interneta.

Mole se svi mještani Općine Sukošan da prate obavijesti nacionalnih, županijskih i gradskih stožera civilne zaštite, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kao i Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije, kao i da se pridržavaju  uputa i preporuka koji se izdaju. Također se mole građani da do daljnjeg ograniče svoje kretanje i da bez prijeke potrebe ne putuju izvan Općine Sukošan i Zadarske županije, a pogotovo ne u inozemstvo.

Pozivaju se mještani Općine Sukošan, koju su u proteklih 14 dana boravili u inozemstvu iz poslovnih ili privatnih razloga, ili u virusom zahvaćenim zonama, da postupe savjesno i odgovorno te da se u skladu s preporukama struke telefonskim putem jave dežurnom epidemiologu Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije na telefon 098/ 33 27 65 ili na službu 112.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, o objavit će se na službenim stranicama Općine Sukošan, ustanova i tvrtki kojima je Općina Sukošan osnivač ili suosnivač, na oglasnoj ploči Općine Sukošan, te na oglasnim pločama općinskih ustanova.

 

Klasa: 022-05/20-01/02
Ur.broj: 2198/03-1/1-20-1
Sukošan,  16. ožujka 2020. godine

 

Općinski načelnik
Ante Martinac

 

Odluka o mjerama sprječavanja širenja Virusa Covid-19 – PDF datoteka

Skip to content