Općina Sukošan objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2020. godinu.

Detalji poziva dostupni su u povezanoj dokumentaciji…

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2020. godinu

Skip to content