Provodi se javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog uređenja dijela obalnog pojasa u Sukošanu.

Javna rasprava traje od 27. lipnja do 8. srpnja 2019. godine.

Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna UPU dijela obalnog pojasa u Sukošanu moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8:30 do 14:30 u prostorijama Doma mladeži u Sukošanu.

Detaljnije informacije pronađite u povezanoj dokumentaciji;

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa u Sukošanu

There are no documents at this time.

Skip to content