Općina Sukošan dana 22. listopada 2018. godine objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2019. godinu.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Sukošan za 2019. godinu su javne potrebe u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi.

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Sukošan su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Sukošan kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom. Općina Sukošan će u Program javnih potreba za 2019. godinu uvrstiti:

  • područje kulture,
  • područje športa,
  • područje socijalne skrbi.

Više detalja pronađite u priloženoj dokumentaciji…

Skip to content