Općina Sukođan oglasila je Natječaj za dodjelu potpora učenicima i studentima s područja Općine Sukošan u školskoj godini 2018/2019.

Pravo na financijsku potporu imaju redoviti učenici srednjih škola, studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji udovoljavaju određene uvjete.

Detalje možete pronaći na niže priloženoj dokumentaciji…

Najtečaj za potporu učenicima i studentima 2018.

Skip to content