Općina Sukošan uputila je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi,sportu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2018. godinu.

I to za javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Sukošan za 2018. godinu su javne potrebe u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi, te za javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Sukošan su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Sukošan kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Općina Sukošan će u Program javnih potreba za 2018. godinu uvrstiti niz manifestacija, događanja i projekata iz područja kulture, športa te socijalne skrbi.

Detalji su dostupni po preuzimanju pojedinih dokumenata;

Skip to content