Sukladno Zakonu o lokalnim porezima, od 1. siječnja 2018. godine uvodi se porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu. Sukladno članku 33. istog Zakona, porez na nekretnine obračunavat će se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (m²) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta.

Više informacija možete pronaći u priloženim dokumentima.

Porez na nekretnine

Skip to content