Na temelju članka 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13) i članka 30. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan”, br. 04/09, 02/13 i 03/13) Općinsko vijeće Općine Sukošan donijelo je na svojoj 25. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine Odluku o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja “Debeljak-Istok” i “Debeljak-Zapad”.

Tekst cijele odluke dostupan je na ovoj poveznici.

Skip to content