Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) te članka 34. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan” br. 04/09, 02/13 i 03/13) Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 12. sjednici održanoj dana 27. siječnja 2015. godine, donosi Odluku o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sukošan (“Službeni glasnik” Zadarske županije br. 6/04 i br. 10/06, “Službeni glasnik Općine Sukošan“ br.01/08, 06/11, 07/11 – pročišćeni tekst, 01/12, 04/14 i 05/14 – pročišćeni tekst) i usklađenje istoga sa Zakonom o prostornom urđenju (NN 153/13).

 

Odluka je dostupna za preuzimanje na ovoj poveznici.

 

Klasa: 350-01/15-01/01
Ur. broj: 2198/03-1/2-15-1
Sukošan, 27.siječnja 2015.

Skip to content