Nakon berbe, maslinike valja zaštititi protiv uzročnika ekonomski najopasnije bolesti  – paunovog oka (Spilocea oleagina). Također i mlade (još nerodne) nasade.

Stoga, dočim se smire vremenske prilike, preporučujemo tretman s jednim od raspoloživih pripravaka prema registraciji:

  • CUPRABLAU – Z,
  • KOCIDE DF,
  • NEORAM WG,
  • NORDOX 75 WG,
  • DIFCOR,
  • NATIVO 75 WG, ili
  • STROBY WG.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na ovoj web adresi.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skip to content