Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi za 2016.

Temeljem članka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 , 86/12, 126/12 i 94/13), članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/99 i 38/09), članka 74. i 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), članka 4. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12 , 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 i 22/14), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13), članka 32. i 33. Zakona o udrugama (NN 74/14) Općina Sukošan objavljuje

JAVNI P O Z I V za predlaganje programa javnih potreba u kulturi,sportu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2016. godinu

Relevantne dokumente možete preuzeti na poveznicama niže…

Oglašen pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Općine Sukošan

Pozivaju se fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge za dodjelu priznanja Općine Sukošan.

Priznanja Općine Sukošan dodjeljuju se za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, odgoja, naobrazbe, kulture, umjetnosti, športa, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi, prostornog uređenja i zaštite okoliša i svih drugih područja društvenog života.
Priznanja Općine Sukošan su:

  • Proglašenje počasnim građaninom Općine Sukošan,
  • Nagrada Općine Sukošan za životno djelo,
  • Zahvalnica Općine Sukošan i
  • Grb Općine Sukošan.

Detalje pozivnog natječaja možete pročitati na ovoj poveznici.

Odluka o izradi UPU Općine Sukošan

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) te članka 34. Statuta Općine Sukošan (“Službeni Glasnik Općine Sukošan” br. 04/09, 02/13, i 03/13) Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 14. sjednici održanoj dana 08.lipnja 2015. godine, donijelo je odluku o izradi urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u Sukošanu.

Tekst odluke mođete pročitati na ovoj poveznici

Odluka o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sukošan

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) te članka 34. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan” br. 04/09, 02/13 i 03/13) Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 12. sjednici održanoj dana 27. siječnja 2015. godine, donosi Odluku o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sukošan (“Službeni glasnik” Zadarske županije br. 6/04 i br. 10/06, “Službeni glasnik Općine Sukošan“ br.01/08, 06/11, 07/11 – pročišćeni tekst, 01/12, 04/14 i 05/14 – pročišćeni tekst) i usklađenje istoga sa Zakonom o prostornom urđenju (NN 153/13).

 

Odluka je dostupna za preuzimanje na ovoj poveznici.

 

Klasa: 350-01/15-01/01
Ur. broj: 2198/03-1/2-15-1
Sukošan, 27.siječnja 2015.

Obavijest o obvezi prijave prebivališta

Dana 29.12.2014 godine istječe rok do kojeg građani koji imaju prijavljeno prebivalište na adresama koje nisu registrirane u Registru prostornih jedinica, odnosno adrese su im s oznakom “0” ili “bb”, moraju u nadležnoj policijskoj upravi ponovno prijaviti prebivalište na adresi koja je u Registru prostornih jedinica evidentirana s kućnim brojem, kako ne bi bili brisani iz evidencije prebivališta.

Ukoliko  navedene osobe isto ne učine do 29.12.2014. godine nadležna PU donijet će rješenja o brisanju iz evidencije prebivališta po službenoj dužnosti sukladno Zakonu o prebivalištu.

 

Za više informacija, obratite se PU zadarskoj na adresi Put Murvice 9 u Zadru.

Uredovno radno vrijeme: svaki radni dan od 08,00 – 12,00 sati i od 13,00 – 15,00 sati, a  utorkom od 09,00 – 12,00 i od 13,00 -17,00.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 023/345-230 i 023/345-210.

Obavijest o provođenju mjera obvezne preventivne sustavne deratizacije

Obavještavamo Vas da će se akcija preventivne sustavne deratizacije na području Općine Sukošan provoditi od 10. studenog 2014. godine.

U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju za sljedeći povoljni termin.

Mjere deratizacije provest će se primjenom: ratimor žitnog mamka, ratimor parafinskih blokova (djelatna tvar – bromadiolon).

 

Kako bi se zadane mjere provele uspješno, potrebna je suradnja stanovnika Općine  Sukošan, kroz poduzimanje i pridržavanje sljedećih mjera:

  • iz dvorišta i podruma odstraniti smeće i otpatke hrane,
  • onemogućiti djeci pristup otrovima,
  • onemogućiti domaćim životinjama pristup otrovima i
  • ne dirati, niti premještati zatrovane meke.
Skip to content