Donosi se Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa u Sukošanu. Tekst Odluke dostupan je na niže priloženoj poveznici…

Odluka o izradi UPU obalnog pojasa Sukosana-Makarska